Проблемне питання виховної роботи школи:Формування активної громадянської позиції особистості учня через засоби розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.