Затверджую

Директор школи

________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

1. Загальні положення

1. 1. Прибиральник службових приміщень приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника дирек­тора з адміністративно-господарської роботи (без вимог до освіти й досвіду роботи).

1.2. Прибиральник службових приміщень підпорядкований безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи.

1.3. У своїй роботі прибиральник службових приміщень керується правилами санітарії ти гігієни щодо  утримання приміщень школи; інструкціями щодо призначення та упорядкування обладнання,

яке обслуговується; правилами прибирання, безпечного користування миючими та дезинфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання; загальними правилами й нормани охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, цією інструкцією.

 

2. Функції

Головне призначення прибиральника службо­вих приміщень — підтримка належного санітарного  стану і порядку на закріпленій за ним ділянці.

 

З. Посадові обов'язки

Прибиральник службових приміщень виконує такі обов'язки:

3.1. Прибирає закріплені за ним службові та навчальні приміщення школи (класи, кабінети, коридори, сходи, санвузли, туалети тощо).

3.2. Прибирає пил, підмітає та миє стіни, підло­гу, віконні рами та скло, меблі та килимові вироби.

3.3  Очищує урни від паперів і промиває дезінфікуючим розчином, збирає сміття і відносить його на смітник у дворі.

3.4. Очищує та дезінфікує унітази, раковини та інше санітарно-гігієнічне обладнання.

3.5.Дотримується правил санітарії та гігієни у при­міщеннях і здійснює провітрювання останніх; вмикає та вимикає освітлення у встановленому режимі.

3.6.Готує до використання з дотриманням правил безпеки необхідні миючі та дезінфікуючі розчини.

З. 7. Дотримується правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

З.8. Доглядає за порядком на закріпленій за ним ділянці, тактовно запобігає порушенням по­рядку з боку учнів і у випадку непослуху спові­щає про це чергового педагога.

3.9. На початку і в кінці кожного робочого дня здійснює обхід закріпленої за ним ділянки з метою перевірки стану обладнання, меблів, замків, віконного скла, кранів, раковин, санвузлів. елктроприладів (вимикачів,  розеток, ламп тощо) та опалювальних приладів.

 

4.Права

Прибиральник службових приміщень має право на:

4.1 . Отримання миючих засобів,  інвентарю та обтирочного матеріалу, приміщення для їх зберігання.

 4.2.  Отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил_внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків встановлених цією Інструкцією, прибиральник службових приміщень несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2 За завдані школі та учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки прибиральник службових приміщень несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудо­вим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

 Прибиральник службових приміщень:

6.1.Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директори школи з адміністративно-господарської роботи.

6.2.Проходить інструктаж з правил санітарії та гігієни, правил прибирання, безпечного кори­стування миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно -технічного обладнання, а також з техніки безпеки та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

6.3.Негайно сповіщає робітника з обслугову­вання і поточного ремонту будівель, споруд і об­ладнання про несправність електро- і санітарно-гігієнічного обладнання, поламані двері, замки, вікна, розбите скло на закріпленій за ним ділянці.

З інструкцією ознайомлені