Кадрове забезпечення:

 

Всього – 43

Педагогічних працівників – 27

Обслуговуючого персоналу – 10

Працівників  їдальні – 4

Медсестра – 1

Бібліотекар - 1

Склад педагогічних працівників:

За освітою:

З вищою освітою – 26

З незакінченою вищою – 1

 

 

За кваліфікацією: