Проблемні питання школи:

 

Від інноваційного змісту і технологій освіти через майстерність вчителя до формування

особистості учня

та підготовки його до життя в сучасних умовах

 

 

  Формування активної громадянської позиції особистості учня через засоби розвитку інформаційно-комунікаційних технологій